Jednotní

Politické hnutí občanů Moravskoslezského kraje

Čtěte náš program pro krajské volby 2020

SENÁTNÍ POLITIKA

V Moravskoslezském kraji má naše hnutí dva kandidáty na senátora. Jejich vize je však shodná – revize ústavy.

SENÁTNÍ VOLBY 2020
KRAJSKÁ POLITIKA

Podívejte se na práci našich krajských zastupitelů a pilíře našeho programu pro podporu rozkvětu a prosperity.

KRAJSKÉ VOLBY 2020
KOMUNÁLNÍ POLITIKA

Seznamte se s prací našich komunálních zastupitelů napříč celým Moravskoslezským krajem.

NAŠI ZASTUPITELÉ

O nás

Cílem hnutí Jednotní je stát se nejvýznamnějším politickou silou v České republice, která sjednocuje český národ a všechny menšiny a usiluje o rozkvět a prosperitu na základě vzájemné spolupráce, respektu a tolerance.

Základním posláním hnutí je sdružovat tu část veřejnosti, která aktivně a poctivě pracuje, je ochotna převzít odpovědnost za ekonomický rozvoj a dlouhodobou stabilitu na základě práva a spravedlnosti a tím vytvořit čestné, zdravé a bezpečné prostředí pro další generace.

VÍCE O NAŠEM HNUTÍ

Naše vize

Naší vizí je Česká republika jako stabilní, bezpečná a demokratická země rozkvětu a prosperity, která patří mezi 5 nejvyspělejších států světa. Snažíme se o směřování politiky na základě požadavků občanů a o zachování právního státu a jeho uspořádání dle zásady svobody a přímé demokracie. Velmi důležitá je pro nás podpora tradičních hodnot rodiny jako základu státu a systematická ochrana přírody a všech přirozených základů života. Na srdci nám také leží trvalý a harmonický hospodářský vývoj všech krajů a regionů, vyrovnávání sociálních a hospodářských rozdílů a zachování nezávislosti země a lidu na základě domobrany a mezinárodní solidarity.

VÍCE O NAŠÍ VIZI

Předsednictvo hnutí

„Jednotní“ – pevní a důslední v počínání, chování, názorech, principech při respektu k hluboké pluralitě názorů svých členů, příznivců a veřejnosti.

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová

předsedkyně

Martin Šatný

1. místopředseda

Mgr. Bronislav Koňařík

2. místopředseda

Bc. Igor Čech

člen předsednictva

Ing. Tomáš Raždík

člen předsednictva a tajemník hnutí

V současné době má naše hnutí 54 členů napříč celým Moravskoslezským krajem.

ČLENOVÉ HNUTÍ

Kontakt

 

JEDNOTNÍ

Alšovo náměstí 691/4
Ostrava 70800
Ič: 079 91 070

TAJEMNÍK HNUTÍ

Ing. Tomáš Raždík
+ 420 732 300 395
razdik@seznam.cz