Mgr. Bronislav Koňařík

2. místopředseda hnutí

Původní profesí jsem agronom, 6 let jsem pracoval jako technik v ÚKZÚZ Brno, zkušební stanici v Rýmařově. Poté jsem přešel do školství (nejdříve jako mistr odborného výcviku a poté jako učitel odborných předmětů), na vysoké škole jsem vystudoval obor Strojírenství a učím již 21. rok. Orientuji se v problematice regionálního školství a zemědělské prvovýroby.