Co nabízí Jednotní?

Zdroj: www.mpsv.cz

Přesun státních úřadů do Moravskoslezského kraje, ideálně přesun celého hlavního města

Ano, čtete správně. Jaký vyšší cíl může mít krajský politik, než usilovat o post hlavního města nebo alespoň umístění úřadů státní správy. Moravskoslezský kraj má trvale jednu z nejvyšších nezaměstnaností v ČR, životní úroveň je zde trvale jedna z nejnižších v zemi, kraj přichází o cca 4000 obyvatel ročně… Jen přesun Českého statistického úřadu by přinesl kraji 1500 pracovních míst. Český telekomunikační úřad zaměstnává přes 500 lidí. Pro srovnání Hyundai Nošovice zaměstnává okolo 3000 lidí. Přesun celého státního aparátu by doslova ekonomicky pohnul krajem. Praha má příjmy z osmi milionů návštěvníků ročně a je městem, kde sídlí největší počet firem. Z fungování státního aparátu již desítky let profitují Praha a Středočeský kraj. Tyto příjmy a pracovní místa by si ovšem zasloužil hlavně náš kraj. Budeme to prosazovat.

Zdroj: www.dlouhe-strane.cz

Pokračování těžby v OKD, po ukončení těžby přebudování dolů na přečerpávací vodní elektrárny

OKD nedávno zveřejnilo výroční zprávu. Víte, že 11 manažerů dostávalo mzdy v průměru 485 000 Kč měsíčně? Celkové náklady na mzdy a odměny těchto jedenácti lidí byly 94 milionů Kč a k tomu udělali ztrátu 767 mil. Kč. Možná, že řešením situace v OKD bude pouze vyměnit manažery. Útlum těžby musí být co nejpomalejší, nejlépe do vytěžení zásob, abychom získali čas nejen nahradit ztracená pracovní místa, ale také udrželi přijatelnou cenu uhlí. Po ukončení těžby budeme prosazovat přebudování dolů na přečerpávací vodní elektrárny. Nejvýkonnější přečerpávací eletrárna v ČR, Dlouhé stráně, stála 6,5 mld. Kč. Tato investice se vrátila za 7 let. Česká republika má pouze 3 přečerpávací elektrárny. Sousední Rakousko jich má skoro 50. Budeme prosazovat co nejdelší pokračování těžby a následně toto účelné a důstojné využití uzavřených dolů. Moravskoslezský kraj se může, z bývalého “ocelového srdce”, stát “baterií” republiky.

Ne americké vojenské základně na letišti Mošnov

Se znepokojením sledujeme počínání vojenské aliance NATO. Údajně obranná aliance útočí na suverénní státy, které žádného z členů NATO nenapadly. Ať už to bylo bombardování Srbska bez mandátu OSN či bombardování Libye v roce 2011 a její uvrhnutí do chaosu. Dle Indexu lidského rozvoje OSN byla v té době Libye nejrozvinutější zemí Afriky – její obyvatele měli nejvyšší vzdělanost, nejdelší délku života a nejvyšší příjmy z celé Afriky. Přibližování amerických základen k hranicím Ruska považujeme za válečné štváčství a větší ohrožení, než Rusko samotné. Budeme zásadně vystupovat proti umístění americké vojenské základy na letišti v Mošnově. Za vzor považujeme švýcarskou organizaci armády, která je v zásadě organizována jako domobrana.

Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR

Ne imigraci! Zamezíme umísťování imigrantů v našem kraji

Náš kraj má dost svých problémů, nepotřebujeme si dovážet další. V období vrcholící imigrační krize na jaře 2017 se naši členové podíleli nejvyšší měrou na sesbírání petice se 7500 podpisy proti umísťování imigrantů v našem kraji. Následně jsme ji jako početná organizovaná skupina, kterou nelze přehlédnout (shromáždilo se okolo 200 lidí), předali zastupitelstvu města Havířova. Toto město v té době bylo nejvíce ohroženo umísťováním imigrantů, a to do neobsazených bytů RPG. Byli jsme sice za toto jednání označováni za xenofoby a extrémisty, ale nebudeme váhat tuto akci zopakovat. Z naší strany není tvrzení “zamezíme imigraci” prázdnými slovy, už jsme pro to udělali hodně.

Zadržování vody v krajině

Sucho se stává diskutovaným tématem. Odmítáme myšlenku, že boj proti CO2 zastaví oteplování planety, nicméně zadržování vody v krajině považujeme za velice důležité. Věděli jste, že největší zaniklý rybník v našem kraji se nacházel v hladkých Životicích a měl rozlohu 63 hektarů? To odpovídá ploše 1 km dlouhé a 630 metrů široké. Věděli jste, že jen samotný Svinov (dnes městký obvod Ostravy) měl v minulosti na svém území soustavu rybníků o ploše 218 hektarů? O kolik rybníků náš kraj ve srovnání s minulostí přišel? Pravděpodobně o tisíce hektarů. Ve spolupráci s obcemi vytvoříme mapu zaniklých rybníků a budeme usilovat o jejich obnovení. Mimochodem, líbí se vám v létě rozpálené silnice mezi lány našich polí? Věděli jste, že Marie Terezie v roce 1752 nařídila povinnost sázet stromy podél silnic? Chceme obnovit tuto tradici a v létě rozpálené silnice našeho kraje nahradit chladivými alejemi.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Studie proveditelnosti nadnárodního projektu pro střední a východní Evropu

Náš kraj má dlouhodobě problém s nezaměstnaností. Závislost našeho kraje na automobilovém průmyslu je příliš velká. Představte si, že by byl v našem kraji vybudován projekt, jakých je jinde na světě pouze sedm. Z toho tři v USA, dva v Číně, jeden v Japonsku a jeden ve Francii. Projekt, který ve Francii zabírá plochu 19 km², má téměř 15 milionů zákazníků ročně a kapacitu zaměstnat až 12 000 lidí. Projekt, který by, jako první v historii, byl pro průměrného Rakušana, Itala, Slovince, Maďara, Chorvata a 40 milionů Poláků důvodem přijet do našeho kraje. Chceme provést studii proveditelnosti umístění Disneylandu v Moravskoslezském kraji a pokud to studie potvrdí, usilovat o realizaci tohoto projektu.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Urychlení výstavby dálničního spojení Ostrava-Hradec Králové-Praha. Zrušení dálničního poplatku mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem

Ačkoli se dálniční spojení Ostravy s velkými městy posunuje směrem vpřed, situace není ideální. Chybí kratší úsek mezi Přerovem a Kroměříží. Tomu stojí v cestě křížení s několika želenicemi, silnicemi a řekou Bečvou. Po jeho dokončení získá náš kraj lepší spojení s Brnem, né však s Prahou. Cesta po dálnici D1 je často riziková s nebezpečím uvíznutí v koloně. Občané našeho kraje při cestě do Prahy často preferují trasu Olomouc-Hradec Králové-Praha. Tento úsek je nejdelším chybějícím dálničním úsekem v ČR. Pardubický kraj má dálniční spojení s Prahou, takže nemá příliš velký zájem vyvíjet tlak na dobudování tohoto úseku. Nemůžeme dostavbu ovlivnit přímo, budeme však vyvíjet důrazný politický tlak na hejtmana Pardubického kraje a spolu s ním na Ministerstvo dopravy, aby dostavba tohoto úseku získala mnohem větší prioritu. Už nyní prosazujeme na Magistrátu města Ostravy, aby město aktivně jednalo za zrušení dálničního poplatku na dálnici D56.

Zdroj: Hadzi / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Zatraktivňování a zvyšování celkové úrovně Moravskoslezského kraje

Když k nám přijede cizinec a vy mu chcete ukázat nejhezčí místo – “perlu” našeho kraje, místo, kterým se chcete pochlubit, kam ho vezmete? Vrchol Lysé hory je turisticky atraktivní pro svou polohu a výhledy do kraje, ale jinak spíše neútulný a nehezký. Nabízí plochu o velikosti zhruba 3,5 hektaru a nadmořskou výšku 1323 m.n.m. Francouzi mají vyhlášenou vysokohorskou destinaci Val d’Isère, Švýcaři mají Svatý Mořic, co máme my? V rámci zušlechťování našeho kraje zde budeme usilovat o vybudování vkusného horského městečka vybudovaného v alpském stylu s vyhlídkovým nábřežím okolo. Budeme usilovat o přebudování ohyzdné budovy vysílače do podoby alpského vysokohorského hotelu. Budeme usilovat o zřízení rozhledny, která vrcholu chybí. Dále budeme usilovat o vybudování 2,5 kilometrů dlouhé lanovky a sjezdovky severovýchodním údolím Suchého potoka do údolí Mohelnice. Naším cílem je udělat toto místo sportovní a turistickou perlou, jejíž pověst přesáhne hranice kraje i České republiky. Místem, které si díky lanovky budou moci užít i fyzicky méně zdatní senioři. Ztrátu stromů budeme kompenzovat výsadbou jinde.

Zdravotnictví a životní styl

Chceme výrazně posílit osobní angažovanost každého občana o své zdraví a jeho informovat o možnostech prevence závažných onemocnění oběhové soustavy (infarkt, mozková mrtvice) a onkologických onemocnění (nejčastější jsou rakovina prsu a prostaty). Na základě negativních trendů vývoje vybraných onemocnění napříč krajem vydáme kolektivem lékařských odborníků „LEXIKON ZDRAVÍ MORAVANŮ A SLEZANŮ“ ve formě užitečné a všem srozumitelné příručky s preventivními programy pro udržení zdraví do vysokého věku. V rámci hodnocení „Zdravé město“ chceme motivovat lékaře a občany ke zdravému životnímu stylu a k výrazným úsporám nákladů na léky a nemocenské náhrady.

Budeme rozšiřovat povědomí občanů o autoimunitních onemocněních. Většina občanů vůbec netuší, že strava, na kterou jsou běžně zvyklí, je pro mnoho z nich doslova jedem. Mezi největší alergeny patří lepek (mouka) a mléčné výrobky. Mnoho občanů trpí nemocemi, aniž by věděli, že je možné se jich zcela zbavit pouhou úpravou jídelníčku.

Sportovní aktivity, pohyb, nutričně vyvážená a zdraví prospěšná strava budou regionální prioritou v soutěži „Zdravé město“, do které zapojíme všechny obce a města regionu.

Do roku 2025 chceme ve školách prosadit 50% podíl potravin a pokrmů z ekologického zemědělství s výrazným omezením náhražkových a trvanlivých potravin. Obdobně chceme tuto změnu prosadit v nemocnicích, lázních a domovech pro seniory.

Cesta ke zdraví může být snadnější a levnější, než si myslíme.