Komunální politika

Komunální politika začíná hned před našimi dveřmi – a to v pravém slova smyslu. Protože chodníky, které používáme, ulice, po kterých jezdíme, parky, odvoz odpadu nebo provoz fotbalového hřiště, to všechno patří k úkolům komunální sféry. Proto je komunální politika důležitá pro každého občana v každém věku. Podívejte se na práci našich komunálních zastupitelů.