Bruntálsko

Bruntál „PRVNÍ“ v prioritách Moravskoslezského kraje 2020-2024. Kraj rozkvětu a prosperity.

Zastavení vylidňování regionu

Požádáme podporu kraje a Ministerstva financí s cílem dokončení 18 let trvajícího územního a stavebního řízení „Lokality za Mlékárnou“ v Bruntále, která je určena pro individuální bytovou výstavbu pro mladé rodiny, začínající lékaře a podnikatelů.

Navrhneme posílení učňovských řemesel a technických oborů vysokých škol, které jsou žádané živnostníky, malými a středními podniky, ale i korporacemi na území kraje. Budeme preferovat zaměstnaneckou na úkor uchazečské rekvalifikace, aby si budoucí zaměstnavatel mohl sám ověřit pracovní výkonnost a praktické výsledky uchazečů z Úřadu práce.

Předložíme zavedení motivačního balíčku pro absolventy vysokých škol technických oborů potřebných pro firmy v našem regionu, kteří mají kořeny v našem městě a regionu, aby měli důvod se vrátit, nalézt adekvátní pracovní uplatnění a založit rodinu s podporou bydlení. Stejně tak i pro lékaře praktické a odborné budeme prosazovat krajem vyplácený jednorázový bonus 300 000 Kč.

Předložíme kombinovanou podporu – finanční stipendia ze strany kraje a budoucích zaměstnavatelů pro uchazeče učňovských technických oborů, jejichž rodiče prokazatelně nemají dostatek finančních prostředků na studium pro své nadané dítě.

Navrhneme založení regionálního podnikatelského inkubátoru z prostředků kraje, města a regionálních podnikatelských subjektů pro s cílem pomoci obyvatelům města a regionu se založením vlastního podnikání pod vedením zkušených konzultantů a koučů – seniorů s celo-životní praxí

Zažádáme o průběžný monitoring a postupné srovnávání rozdílů v životní úrovni obyvatel v rámci kraje, okresů a mikroregionů. Budeme prosazovat silnou podporu všech forem podnikání s využitím lokálních lidských a přírodních zdrojů. Budeme finančně podporovat zachování malých obchodů na vesnicích v rámci celého regionu.

Zdravotnictví a životní styl

Chceme výrazně posílit osobní odpovědnost každého občana za své zdraví a informovat o možnostech prevence závažných onemocnění oběhové soustavy a onkologických onemocnění. Na základě negativních trendů vývoje vybraných onemocnění napříč krajem vydáme kolektivem lékařských odborníků „LEXIKON ZDRAVÍ MORAVANŮ A SLEZANŮ“ ve formě užitečné a všem srozumitelné příručky s preventivními programy pro udržení zdraví do vysokého věku.

V rámci hodnocení „Zdravé město“ chceme motivovat lékaře a občany ke zdravému životnímu stylu a k výrazným úsporám nákladů na léky a nemocenské náhrady za absenci na pracovištích a ve školách. Sportovní aktivity, pohyb, nutričně vyvážená a zdraví prospěšná strava budou regionální prioritou v soutěži „Zdravé město“, do které zapojíme všechny obce a města regionu.

Do roku 2025 chceme ve školách prosadit 50% podíl potravin a pokrmů z ekologického zemědělství s výrazným omezením náhražkových a trvanlivých potravin. Obdobně chceme tuto změnu prosadit v nemocnicích, lázních a domovech pro seniory.

Ve volných prostorách areálu Podhorské nemocnice v Bruntále, po demolici historických budov, chceme s přispěním kraje vybudovat z modulového stavebního systému „Ambulantní centrum lékařské péče“ pro obvodní lékaře a specialisty na podporu „lékařské mezigenerační obměny“ a jako motivaci pro přespolní lékaře a absolventy lékařských fakult.

Naše péče o přírodu kraje a regionu

Jako strukturálně nejvíce postižený kraj České republiky budeme pomáhat s obnovou přírodních zdrojů. Náš osud by byl zpečetěn, pokud budeme lhostejní k lesům vymýceným po kůrovcových kalamitách, k znečištěným řekám a ovzduší plnému emisí. Péče o naši obec, město a region začíná vlastní předzahrádkou a pokračuje na cestě do školy nebo do práce. Zasadit strom se může zdát málo, ale je to podstatně více. Chceme jít příkladem a ukázat, jak se sbírají a třídí odpady, udržují a obnovují lesy, zahrady a parky, které přinášejí krajině více krásy. Chceme využít pracovní sílu nezaměstnaných, nebo z důvodu šíření COVID – 19 přechodně vyřazených občanů, včetně studentů, aby se podíleli na výsadbě lesů. Tím může být postaráno o moravsko-slezskou část naší planety Země. Vše začíná myšlenkou, že by každý měl pomoci.

Všichni víme, že člověk již dosáhl schopnost zničit planetu Zemi. Proto budeme veřejnost informovat a motivovat k činům pro její záchranu. Je třeba zrušit myšlenku, že už se ve svém životě nemusíme nic učit a nikomu pomáhat. Po cestě k rozkvětu a prosperitě lze jít nejlépe s kompetentními občany. Být dobrým občanem neznamená „být pasivní“. Naopak, „být dobrým občanem“ znamená být aktivní a vykonávat činnost ve prospěch celku.

Technická infrastruktura jako podpora podnikání a zaměstnanosti

Budeme prosazovat spojení s vnitrozemím, protože je to strategická podmínka rozvoje kraje a bruntálského regionu. Jedná se o projekty: výstavba dálnice D35 Mohelnice-Hradec Králové do roku 2025, rychlostní „třípruh“ Šternberk – tangenta Týneček s dosahem na dálnici do 30 minut, modernizace silnice Bruntál-Velké Heraltice-Opava s doplněním předjížděcích pásů, realizace rekonstrukce průtahu Rýmařovem od silnice I/11 směrem na Ondřejov a dokončení obchvatu města Krnov dle původního harmonogramu.

Výrazné zvýšení kvality oprav silnic 2. a 3. třídy v celkové délce 700 km na území bývalého okresu s garancí životnosti srovnatelnou se silnicemi v podhorských oblastech Rakouska a Bavorska. Majetkové řešení a výkup pozemků v pásmu 3 m po obou stranách „úzkých silnic“ 2. a 3. třídy, které jsou využívány těžkou dopravní technikou pro těžbu dřeva těžkými lesními a zemědělskými mechanismy, kdy současný stav brání i zimní údržbě v horských oblastech regionu. Navýšení ročního rozpočtu na opravy a rekonstrukce těchto silnic z dosavadních 70 mil Kč na 200 mil. Kč/rok.

Elektrifikace trati Olomouc-Bruntál-Krnov-Opava východ s podporou vedení Olomouckého kraje se zkrácením času přepravy o polovinu.

Oprava a zrychlení tratě Krnov-Jindřichov ve Slezsku-Glucholazy-Jeseník jako výsledek česko-polské regionální spolupráce.

Vybudování „logistického terminálu“ navazujícího na železniční vlečku na Polní ulici pro nakládku a vykládku kontejnerů, hutního materiálu a polotovarů, kapalných a sypkých substrátů pro podporu významných firem průmyslové aglomerace na ulici Zahradní/ průmyslová zóna SEVER (AL Invest, Strojmetal Aluminium Forging, ALFUN, Macco Organigues, Husqvarna Manufacturing, STYROPROFILE, LINASET, Strabag, Kareta…).

S podporou kraje a agentury Czechinvest z programu pro města, která se vylidňují, budeme realizovat průmyslové plochy ZÁPAD (12 ha) a VÝCHOD (25 ha) v Bruntále, které jsou ve vlastnictví města a budou sloužit pro příchod nových firem z oblasti malého a středního podnikání.

Realizace jihovýchodního obchvatu města Bruntál se zahájením nejpozději v r. 2024 s účinnou navigací do centra města pro podporu místních prodejců, poskytovatelů služeb, návštěvníků wellness centra, zámku a dalších historických památek.

Turismus, cestovní ruch, přeshraniční spolupráce

Dlouhodobá a cílevědomá podpora projektů evropského dosahu s využitím místní unikátní přírody, masivu Hrubého Jeseníku a přehradní nádrže Slezská Harta.

Vybudování lyžařského střediska alpských parametrů „Videlský kříž“ jako střediska s nejdelší sjezdovkou a největším převýšením v kraji a udržením přírodního sněhu po celou dobu zimní sezóny.

Zavedení pravidelného víkendového vlakového spojení „Jeseníky Trans Jet“ z Brna přes Nezamyslice-Prostějov-Olomouc-Bruntál-Malá Morávka (Milotice-Vrbno pod Pradědem) a zpět a z Ostravy přes Opavu-Krnov-Malá Morávka (Milotice-Vrbno pod Pradědem) a zpět s návazným rozvozem minibusy do jednotlivých horských středisek, hotelů a penzionů.

Realizace unikátní cyklostezky Slezská Harta-Hvězda-Červenohorské sedlo-Smrk v Rychlebských Horách – Javorník ve Slezsku–Paczkow, včetně zastávek a bungalovů v zajímavých místech podél trasy jako výsledek spolupráce Opolského vojvodství, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Vybudování lokálního centra „Uhlířský vrch“ v Bruntále, vč. stylové původní restaurace z r. 1962, s malým koncertním pódiem a běžeckým okruhem na úpatí této lokality, vše na základě již zpracované studie.

Dokončení projektu SPORT CAMPUS Bruntál v komplexu SPŠ a OA Bruntál v návaznosti na Wellness Centrum s novým zimním stadionem, 400 m atletickou dráhou a napojením lokality do zámeckých zahrad a cyklotras městského parku.

Renovace opuštěných a nevyužitých bývalých středních škol v majetku kraje: na Dukelské ulici č. 5 (bývalá SOU) jako SPOLKOVÝ DŮM pro 75 registrovaných bruntálských spolků a jejich činnost, ve spolupráci se spolky partnerských měst v zahraničí, a na Žižkově náměstí č.10 (bývalá SZTŠ) na Uměleckou školu historických řemesel jako doplnění činnosti sociálně terapeutických dílen SAGAPO.