Národní vize

Naší vizí je Česká republika jako stabilní, bezpečná a demokratická země rozkvětu a prosperity, která patří mezi 5 nejvyspělejších států světa. Snažíme se o směřování politiky na základě požadavků občanů a o zachování právního státu a jeho uspořádání dle zásady svobody a přímé demokracie. Velmi důležitá je pro nás podpora tradičních hodnot rodiny jako základu státu a systematická ochrana přírody a všech přirozených základů života. Na srdci nám také leží trvalý a harmonický hospodářský vývoj všech krajů a regionů, vyrovnávání sociálních a hospodářských rozdílů a zachování nezávislosti země a lidu na základě domobrany a mezinárodní solidarity.

Pilíře našeho programu pro podporu rozkvětu a prosperity

Naše země, naše pravidla – my rozhodneme, kdo u nás bude žít
Revize ústavy a ústava schválená občany v referendu
Nízké daně a vysoká kupní síla občanů, povinnost hospodařit s vyrovnaným státním rozpočtem, zisk národní banky dělen mezi kraje
Zákon o prokazování původu majetku a peněz, při trestání vždy propadnutí majetku na 1. místě, umožnit zneplatnění převodů majetku 5 roků zpětně
Firmy se zakrytou vlastnickou strukturou a ty registrované v daňových rájích se nesmějí účastnit veřejných zakázek a to ani jako subdodavatelé
Soukromé firmy (např. zdravotní pojišťovny, exekutoři) se státními kompetencemi – neprodleně zrušit a převést pod stát
Přímá volba soudců a státních zástupců, špičková justice
Ústavní podpora nabývání a přípravy pozemků pro výstavbu bydlení, zrychlování výstavby a snižování nákladů na výstavbu bydlení
Armáda organizovaná jako domobrana

   

Švýcarský politický model jako vzor

Považujeme politický systém ČR za chybně nastavený. Švýcarsko má HDP na jednoho obyvatele 4x vyšší než Česká republika. Zásadní problémy vidíme již v ústavě. A od ústavy se vše ostatní odvíjí.


Narozdíl od Švýcarska nemají čeští politici povinnost předložit novou ústavu nebo její změny ke schválení občanům v referendu. Dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami.

Ostatní problémy jsou již jen předvídatelnými důsledky. V české ústavě toho mnoho chybí a jiné zase přebývá. Považujeme za nutné o tom informovat občany a nabídnout jim řešení.

Za nezbytnou považujeme revizi naší ústavy a její úpravy a doplnění po vzoru ústavy Švýcarska. Nemusíme vymýšlet to, co je již vymyšlené.


Švýcarský politický systém a směr považujeme za maximálně pronárodní, demokratický, konzervativní a vedoucí k prosperitě všech občanů.

VÍCE O ŠVÝCARSKÉM POLITICKÉM SYSTÉMU