O Hnutí Jednotní

Politické hnutí „ Jednotní“ bylo založena 15. března 2019. Cílem hnutí je stát se nejvýznamnějším politickou silou v České republice, která sjednocuje český národ a všechny menšiny a usiluje o rozkvět a prosperitu na základě vzájemné spolupráce, respektu a tolerance.

Základním posláním hnutí je sdružovat tu část veřejnosti, která aktivně a poctivě pracuje, je ochotna převzít odpovědnost za ekonomický rozvoj a dlouhodobou stabilitu na základě práva a spravedlnosti a tím vytvořit čestné, zdravé a bezpečné prostředí pro další generace.

Naše hlavní cíle

Směřování politiky na základě požadavků občanů
Zachování právního státu a jeho uspořádání dle zásady svobody a přímé demokracie
Podpora tradičních hodnot rodiny jako základu státu
Systematická ochrana přírody a všech přirozených základů života
Trvalý a harmonický hospodářský vývoj všech krajů a regionů, vyrovnávání sociálních a hospodářských rozdílů
Zachování nezávislosti země a lidu na základě domobrany a mezinárodní solidarity
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Politické hnutí Jednotní má aktuálně 54 členů.

NAŠI ČLENOVÉ
CO NABÍZÍME

Co nabízí hnutí Jednotní v jednotlivých krajích?

ZJISTIT VÍCE
NAŠE VIZE

Zásadní problémy vidíme již v ústavě. A od ústavy se vše ostatní odvíjí.

NÁRODNÍ VIZE