Otevřený dopis předsedovi Vlády – nesouhlas s neodmítnutím návrhu na čerpání finančních prostředků z Evropského fondu obnovy

Otevřený dopis předsedovi Vlády – nesouhlas s neodmítnutím návrhu na čerpání finančních prostředků z Evropského fondu obnovy

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

V Praze dne 16. prosince 2020

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

my, níže podepsaní představitelé vlasteneckých politických stran a hnutí, vyjadřujeme
své zklamání, že jste na právě skončeném zasedání Evropské rady jménem České
republiky jednoznačně neodmítl návrh na čerpání finančních prostředků z Evropského
fondu obnovy, nabízeného Evropskou komisí. Jsme přesvědčeni, že jde o inflační
finanční prostředky, znamenající naše dlouhodobé vazalství a nadvládu orgánů EU nad
naším státem. Jednoznačně odmítáme představu, že bychom při obdržení pouze 4,8 %
z celkové sumy měli ručit za 100 % celkového dluhu. Nevidíme žádný důvod, proč
bychom se tak měli podílet na finanční sanaci jižních států eurozóny, jejichž občané mají
podstatně vyšší životní úroveň než občané ČR.

Vyzýváme proto Vás a Vašim prostřednictvím vládu ČR k rozhodnému odmítnutí
finančních prostředků z Evropského fondu obnovy, neboť jejich čerpání by za daných
podmínek bylo v rozporu s českými národními zájmy. Pokud bychom si museli půjčit na
finančních trzích, můžeme tak snadno učinit mimo EU, zvláště za situace, kdy navíc ČR
má, jak sám zdůrazňujete, výrazně lepší rating než většina států EU.

 S pozdravem!

Jaroslav Bašta v. r., předseda hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Pynelopi Cimprichová v. r., předsedkyně hnutí Jednotní
Karel Janko v. r., předseda České strany národně socialistické
Jaroslav Král v. r., předseda strany Národní socialisté
Vladimíra Vítová v. r., předsedkyně hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Jana Volfová v. r., předsedkyně strany Česká suverenita

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *