Otevřený dopis předsedovi Vlády – nepřípustnost vázat čerpání finančních prostředků EU na dodržování „pravidel právního státu“ v členských státech EU

Otevřený dopis předsedovi Vlády – nepřípustnost vázat čerpání finančních prostředků EU na dodržování „pravidel právního státu“ v členských státech EU

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

V Praze dne 6. listopadu 2020

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

my, níže podepsaní představitelé politických stran a hnutí, se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a naléhavou výzvou, abyste na nejbližším zasedání Evropské rady jednoznačně podpořil stanovisko maďarského premiéra V. Orbána a polského premiéra M. Morawieckého, kteří trvají na nepřípustnosti vázat čerpání finančních prostředků EU na dodržování „pravidel právního státu“ v členských státech EU.

Zdůrazňujeme, že Evropská komise ani žádné jiné orgány EU nemají legální oprávnění posuzovat dodržování pravidel právního státu, protože žádná ze základních smluv, uzavřených členskými státy EU, toto oprávnění neobsahuje, a to ani poslední Lisabonská smlouva.

Věříme proto, že na nejbližším zasedání Evropské rady zaujmete zásadový postoj v souladu s českými národními zájmy, k nimž patří i koordinace a solidarita se státy V4, zvláště, když postoj Maďarska a Polska výslovně podpořilo i Slovinsko, jako jeden z nejmenších členských států EU.

S úctou

Jaroslav Bašta v. r. předseda hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,
SOLIDARITA
Pynelopi Cimprichová v. r. předsedkyně hnutí Jednotní
Karel Janko v. r. předseda České strany národně socialistické
Jaroslav Král v. r. předseda strany Národní socialisté
Vladimíra Vítová v. r. předsedkyně hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *