Senátní politika

Senát Parlamentu ČR je ústavní institucí, která spolu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR vykonává moc zákonodárnou. V českých zemích fungoval senát již v době první republiky a od roku 1993 je zakotven v Ústavě České republiky. Naplňuje přitom pravomoci dané Ústavou ČR a některými běžnými zákony.

Kdo jsou naši kandidáti do Senátu?

V Moravskoslezském kraji má naše hnutí dva kandidáty na senátora. S potěšením můžeme říci, že vize obou je shodná. Touto vizí je revize ústavy. Ústava je základním kamenem státu, a pokud je špatná, celý stát má problém. A to je dnešní stav naší země.

O ústavním pořádku naší země neproběhla žádná diskuze a občané nevědí, kdo je jeho autorem. Ústava, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami. Pro srovnání, občané Švýcarska kladou na ústavu tři základní požadavky: musí být demokratická, musí být na požádání lidu revidovatelná a musí být schválena lidem. Česká ústava neumožňuje občanům řídit politiku přímo prostřednictvím referenda, není na požádání občanů revidovatelná a nebyla schválená občany v referendu. Občané Švýcarska by takovou ústavu bezpochyby odmítli.

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová

Kandidátka na senátorku v obvodu č. 72 – Ostrava-Město. Je aktivní členkou našeho hnutí a podílela se např. na realizaci překladu švýcarské ústavy do českého jazyka.

WEBOVÉ STRÁNKY

RNDr. Radoslav Štědroň

Kandidát na senátora v obvodu č. 74 – Karviná. Je členem Strany státu přímé demokracie – strany práce. Je autorem knih Svrchovaný stát a veřejné zdroje vydané v roce 2013 a autorem Návrhu České ústavy určeného k dvouleté celorepublikové diskuzi publikovaného v roce 2016.

WEBOVÉ STRÁNKY

K čemu je senát?

Senát má za úkol také vyvažovat postavení populačně malých států oproti státům velkým.

Takto to funguje například ve Švýcarsku. Populačně nejmenší členský stát (tzv. kanton) Appenzell-Innerrhoden tvoří pouhé 0,2% švýcarské populace, ale má nárok na jednoho senátora z celkového počtu čtyřicetišesti, t.j. má 2,2% zastoupení v senátu. Největší kanton Curych naopak tvoří 17% populace, ale má nárok na pouhé dva senátory, t.j. má 4,4% zastoupení v senátu.

Ačkoli je Švýcarsko rozlohou menší než naše země, je federací složenou z ještě menších států. To umožňuje Švýcarsku lépe a rychleji reagovat na místní problémy. Celý stát je díky tomu také obtížněji manipulovatelný a zkorumpovatelný. Soudci jsou voleni na úrovni jednotlivých států a na časově omezený mandát. Musejí se ve volbách zpovídat za výsledky své práce a švýcarská justice i s malým počtem soudců funguje lépe než ta naše. To jsou základní principy úspěchu Švýcarska. Více podrobností najdete na stránkách svycarska-demokracie.cz.