Senátní volby 2020

Senátní volby 2020

Senát Parlamentu ČR

V Moravskoslezském kraji má naše hnutí dva kandidáty na senátora. S potěšením můžeme říci, že vize obou je shodná. Touto vizí je revize ústavy. Ústava je základním kamenem státu, a pokud je špatná, celý stát má problém. A to je dnešní stav naší země.

O ústavním pořádku naší země neproběhla žádná diskuze a občané nevědí, kdo je jeho autorem. Ústava, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami. Pro srovnání, občané Švýcarska kladou na ústavu tři základní požadavky: musí být demokratická, musí být na požádání lidu revidovatelná a musí být schválena lidem. Česká ústava neumožňuje občanům řídit politiku přímo prostřednictvím referenda, není na požádání občanů revidovatelná a nebyla schválená občany v referendu. Občané Švýcarska by takovou ústavu bezpochyby odmítli.

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová
Kandidátka na senátorku v obvodu č. 72 – Ostrava-Město
Je aktivní členkou našeho hnutí a podílela se např. na realizaci překladu švýcarské ústavy do českého jazyka. Více informací na
cimprichova.cz

RNDr. Radoslav Štědroň
Kandidát na senátora v obvodu č. 74 – Karviná
Je členem Strany státu přímé demokracie – strany práce.
Je autorem knih Svrchovaný stát a veřejné zdroje vydané v roce 2013 a autorem Návrhu České ústavy určeného k dvouleté celorepublikové diskuzi publikovaného v roce 2016. Více informací na
www.stranaprace.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *