Vzpomeňme významná data v dějinách českého národa

Vzpomeňme významná data v dějinách českého národa

Na 8. listopad 2020 připadá nad jiné významné výročí, a to 400. výročí porážky českých stavů v bitvě na Bílé Hoře. Dne 15. listopadu 2020 pak uplyne 350. let od úmrtí Jana Ámose Komenského, Učitele národů a posledního biskupa Jednoty bratrské, který musel ze své vlasti emigrovat kvůli náboženské nesnášenlivosti bělohorských vítězů.

Obě výročí symbolicky odkazují k naší současné situaci. Čeští stavové tehdy bojovali proti stále sílícímu habsburskému centralismu a omezování práv Zemí Koruny české. Obdobně dnes dochází k dalšímu omezování zbývající suverenity České republiky orgány Evropské unie. Stavovské povstání bylo současně i bojem za svobodu náboženského vyznání, která byla vítězi potlačena. Obdobně dnes dochází k omezování svobody projevu a potlačování jiných názorů

Názory na stavovské povstání se mohou různými akcenty lišit podle politických preferencí každého z nás, nikdo však nemůže zpochybnit vpravdě dějinný význam tohoto povstání pro další vývoj českého národa a jeho snahy o politickou a náboženskou emancipaci, která byla naplněna až vznikem Československé republiky.

V úctě k našim dějinám za neparlamentní strany a hnutí :

JUDr. Jaroslav Král, CSc., předseda polit. strany Národní socialisté (NS)
PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., předsedkyně polit. hnutí Aliance národ. sil (ANS)
Ing. Karel Janko, předseda České strany národně socialistické 2005 (ČSNS 2005)
JUDr. Josef Kvasnička, 1.místopředs. polit. hnutí Bezpečnost Odpovědnost Solidarita
Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, předsedkyně polit. hnutí Jednotní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *